Trenger vi kvinnedagen?

Silje Pedersen, mars 8, 2017 9:03 am // ,

Gratulerer med dagen, kjære lesere!

I dag er det kvinnedagen. Jeg har ingen planer i å gå i tog, men jeg har lyst til å takke mammaen min og alle andre kvinner som gikk i front (og tog) for mange på 70-tallet (og generasjoner før). Jeg husker faktisk veldig godt at min mamma snakket mye om retten til å bestemme over egen kropp, lik lønn og like rettigheter fra jeg var ganske ung. Den gang skjønte jeg nok ikke like mye av det, som jeg gjør i dag.

I dag har jeg en helt annen forståelse for temaet. Og jeg vet at mange spør seg selv hvert eneste år om vi fortsatt trenger å markere denne dagen. Noen sier nei. Men gjør vi ikke det? Det er jo viktig å huske på alt det som generasjoner før oss har kjempet frem, som stemmerett, rett til utdannelse, barnehageplass og selvbestemt abort. Kanskje spesielt i disse dager med en amerikansk president som setter spørsmålstegn ved akkurat slike rettigheter og som sjokkerer med sitt kvinnesyn i 2017. Men også fokus på alle de områdene der man fremdeles ikke er i mål som vold mot kvinner og likelønn. Ikke minst er kanskje dagen viktig for å reflektere over de undertrykkede kvinnene i verden som ikke har det like godt som oss her hjemme.

En annen ting jeg selv tenker mye på, er kvinner på flukt. Kvinner og små barn som verken har hjem eller tak over hodet og som da blir ekstra utsatt for vold i krig. Mange barn opplever å ikke få skolegang eller utdannelse siden de er på flukt. Så kanskje er en dag som denne ment å sette litt ekstra oppmerksomhet rundt de? Flyktinghjelpen har forskjellige gaver og pakker du kan kjøpe for å sikre hjelp til de som ikke har det like godt. Jeg valgte litt forskjellig og håper at både mitt og kanskje et lite bidrag fra dere kan utgjøre en forskjell for en familie. Her finner du Gaver med mening.

Jo, vi trenger kvinnedagen. Like rettigheter for alle kvinner er langt ifra oppnådd, men alle kan være med å utgjøre en forskjell. Vi som mødre har også et ansvar for at vår barn ikke tar disse rettighetene for gitt, men også bidrar i fremtiden. Vi har kommet et stykke, men vi har også en vei å gå. Voldtekt, nedverdigende kvinnesyn, misbruk ovenfor unge jenter og kvinner. Ja, jeg kan jo bare fortsette. Når jeg tenker for mye på det, blir det deprimerende å tenke på alt det som oppleves som urettferdig.

Heia alle menn som hjelper til på hjemmebane og backer opp sine kvinner uansett om de ønsker å lykkes i business eller være hjemmeværende. For igjen, det er vårt valg, vi bestemmer hva som er rett for oss og vår familie, enten det er å være hjemme eller satse hardt på karriere, eller begge deler.

Selv har jeg valgt en middelvei nå mens Ella Victoria er liten. Jeg tok selv et valg om å jobbe på en annen måte, slik at jeg kan hente tidlig i barnehagen og ha mer tid sammen med min tulle på mine premisser. Så ofrer jeg heller noen kvelder når hun sover på å realisere mine andre drømmer. Det er en god investering for meg, uansett hva samfunnet måtte mene. Vi som familie står sammen om dette valget og jeg er så glad at jeg har en mann som stiller opp og hjelper til, spesielt når det er snakk om utradisjonelle valg.

Og helt tilslutt en stor takk til mamma og alle andre mødre der ute. Tusen takk, mamma! Takk for at du var en av de som var med på å drive frem forandringer som har gjort at din datter senere har kunnet følge og realisere alle sine drømmer. Det er jeg ekstra takknemlig for på en dag som denne.